Sąlygos ir nuostatos

Šiame puslapyje išvardintos mūsų sąlygos ir nuostatos („Sąlygos“), jei turite klausimų, susisiekite su mumis. Dėkojame, kad nusprendėte prisijungti.

Vartotojo sutartis: www.reikiabus.lt

Interneto platformą („Reikia Bus Paslaugos“) aptarnauja KAGR8 Technologies, suteikianti galimybę vartotojams („Vartotojas“ arba „Jūs“) prisijungti ir teikti verslo bei asmenines paslaugas, priskirti užduotis, pirkti ir parduoti prekes per Reikia bus platformą, taip pat ir tinklalapyje https://www.reikiabus.lt/, naudojantis „Reikia bus“ programėle, skirta „iPhone“ arba „Android“ telefonams, arba kita platforma, kuri gali būti pristatyta ateityje („Reikia Bus Platforma“).

Prieš pradedant naudotis Reikia Bus teikiamomis paslaugomis, PRAŠOME atidžiai PERSKAITYTI ŠIAS SĄLYGAS ir VISUS REIKIA BUS REIKALAVIMUS, įskaitant ir Privatumo politiką, Rinkos taisykles, Draudžiamas teikti paslaugas, nustatytas Taisykles, Aptarnavimo Mokesčių Sąrašą (bendrai vadinamą „SUTARTIMI“).

Naudodamiesi Reikia Bus Platforma arba Reikia Bus Paslaugomis patvirtinate, kad sutinkate būti susaistyti su šia Sutartimi.

1. REIKIA BUS PASLAUGŲ APIMTIS
1.1. Reikia Bus pateikia platformą, apjungiančią žmones, turinčius užduočių, kurias reikia atlikti, arba tuos, kurie nori įsigyti tam tikrą daiktą („Darbdaviai“) su tais, kurie nori atlikti užduotį arba parduoti tą daiktą („Reikia Bus Darbuotojai“).
1.2. Šioje sutartyje nuoroda į Vartotoją apima Darbdavius, Reikia Bus Darbuotojus ir kitus asmenis, kurie apsilanko ar peržiūri Reikia Bus Platformą.
1.3. Reikia bus Vartotojo paskyra sukuriama tada, kai jis/ji tinkamai užpildo registracijos formą Reikia Bus Platformoje.
1.4. Reikia Bus suteikia tik platformą. Reikia Bus, be to, kad suteikia galimybę Darbdaviui surasti Reikia Bus Darbuotojų, kurie teiktų tam tikrą paslaugą ar prekę, neprisiima atsakomybės už Darbdavio ir Reikia Bus Darbuotojo bendravimą, apimant, bet neapsiribojant siūlomų prekių ir paslaugų aprašymu, paslaugų atlikimu ir prekių pristatymu. Reikia Bus nėra įsipareigojusi padėti nė vienam Vartotojui, dalyvaujančiam konflikte, kaip ir nėra įsipareigojusi pati dalyvauti konflikte tarp Darbdavio ir Reikia Bus Darbuotojo.
1.5. Visa informaciją, susijusią su planuojamomis teikti paslaugomis ar planuojamomis parduoti prekėmis, teikia Reikia Bus Vartotojai. Reikia Bus neturi galimybės peržiūrėti, patvirtinti ar patikrinti Vartotojo pateiktos informacijos prieš ją pateikiant Reikia Bus Platformoje ir nėra už tai atsakinga.
1.6. Jūs aiškiai sutinkate, kad Reikia Bus nėra atsakinga ir neteikia garantijos, jog Vartotojų (įskaitant visus Reikia Bus Darbuotojus ir Darbdavius) pateikta informacija bus teisinga ar tiksli, apimant, bet neapsiribojant Reikia Bus Darbuotojų galimybe atlikti užduotis ar teikti prekes, kaip ir negarantuoja, kad Darbdavio pateikta informacija bus sąžininga ar tiksli ar kad Darbdavys bus mokus prašomų paslaugų ar prekių atžvilgiu.

2. REIKIA BUS PASLAUGOS APRAŠAS
2.1. Laikas nuo laiko Reikia Bus Paslauga bus peržiūrima ir atnaujinama. Kai kurių žemiau išvardintų Reikia Bus Paslaugos sąlygų dalys gali būti atskirai pateiktos Reikia Bus Platformoje.
2.2. Darbdavys, pateikiantis reikalingos paslaugos ar parduodamos prekės reikalavimus, (1) susikuria Reikia Bus paskyrą ir (2) pateikia tikslų bei išsamų parduodamos prekės ar reikalingos paslaugos aprašymą (apimant Reikia Bus Darbuotojui siūlomą užmokestį, bet juo neapsiribojant) („Paskelbta Užduotis“). Paskelbtos Užduotys turi atitikti žemiau pateiktas Paskelbtų Užduočių ir Pasiūlymų Teikimo sąlygas.
2.3. Reikia Bus Darbuotojas, turintis galimybę atlikti paslaugas ir/arba teikti prekes (1) susikuria Reikia Bus paskyrą ir (2) peržiūri Paskelbtas Užduotis, kurias įkelia Darbdavys.
2.4. Jeigu Reikia Bus Darbuotojas nori teikti paslaugą ar parduoti prekę Darbdaviui, jis privalo pateikti pasiūlymą, atsakydamas į Paskelbtą Užduotį („Pasiūlymas“). Pateikdamas Pasiūlymą Reikia Bus Darbuotojas patvirtina, kad jis/ji turi teisinę galią ir geba teikti prekes ar paslaugas, aprašytas Paskelbtoje Užduotyje. Pasiūlymai turi atitikti žemiau pateiktas Užduočių Teikimo ir Pasiūlymų Teikimo sąlygas.
2.5. Jeigu Darbdavys atnaujina Paskelbtą Užduotį jau po jos paskelbimo Reikia Bus Platformoje, tačiau dar prieš užduotį atnaujinant yra išreiškęs sutikimą su pateiktu pasiūlymu, tokiu atveju Reikia Bus gali savo nuožiūra atšaukti visus tokios Paskelbtos Užduoties Pasiūlymus, pateiktus iki užduoties atnaujinimo, ir atnaujinti patį pasiūlymų teikimo procesą.
2.6. Jeigu Darbdavys sutinka su Reikia Bus Darbuotojo pasiūlymu, jis priima Reikia Bus Darbuotojo Pasiūlymą naudodamasis Reikia Bus Platformos funkcijomis ir per Reikia Bus Platformą perveda sutartą užmokestį į mokėjimo sistemos deponavimo sąskaitą („Deponavimo Sąskaita“).
2.7. Reikia Bus Darbuotojas ir Darbdavys apie paskelbtus prašymus teikti paslaugą ar įsigyti prekę komunikuoja tiesiogiai, naudodamiesi atvira klausimų ir atsakymų pateikimo funkcija. Kai Darbdavys priima pasiūlymą iš Reikia Bus Darbuotojo, Darbdavys ir Reikia Bus Darbuotojas gali bendrauti privačiai, naudojantis Reikia Bus asmeninių pranešimų paslauga. Kiekvieną kartą Reikia Bus Vartotojui gavus pranešimą iš Reikia Bus pranešimų siuntimo sistemos, tuo metu aktyviu Vartotojo komunikacijos kanalu gali būti išsiųstas apie tai informuojantis pranešimas.
2.8. Darbdaviui sutikus su Reikia Bus Darbuotojo pasiūlymu ir pervedus sutartą užmokestį į Deponavimo Sąskaitą yra laikoma, kad Darbdavys ir Reikia Bus Darbuotojas sudarė atskirą sutartį, kuria remiantis Darbdavys sutinka pirkti, o Pardavėjas parduoti Darbdaviui atitinkamą paslaugą ar prekę („Užduoties Sutartis“).
2.9. Užduoties Sutarties sąlygos apima šios Sutarties sąlygas (tiek, kiek jos yra taikomos Darbdaviui ir Reikia Bus Darbuotojui) ir papildomas sąlygas bei nuostatas, kuriomis susitariama tarp Darbdavio ir Reikia Bus Darbuotojo, taip pat ir aprašą bei būsimos paslaugos ar prekės kainą. Jūs sutinkate nesilaikyti tų Užduoties Sutarties nuostatų, kurios prieštarautų šiai Sutarčiai. Tos Sutarties sąlygos, kurios apima ir Užduoties Sutartį, yra viršesnės už bet kurias kitas sąlygas, dėl kurių, kiek yra prieštaravimų, Užduoties Sutartyje susitaria Darbdavys ir Reikia Bus Darbuotojas.
2.10. Reikia Bus Darbuotojas privalo teikti paslaugas ar pateikti prekes Darbdaviui taip, kaip to reikalaujama Užduoties Sutartyje, išskyrus tuos atvejus, kai tokias paslaugas, prekes ar tokią transakciją draudžia įstatymai, ši Sutartis, sutartis, sudaryta tarp Vartotojo ir Trečiosios Šalies Teikėjo, arba kitos mūsų Taisyklės.
2.11. Kai tik Reikia Bus Darbuotojas pateikia prekes ar paslaugas, kurių prašė Darbdavys, taip, kaip nurodyta Užduoties Sutartyje, Reikia Bus Darbuotojas, naudodamasis Reikia Bus Platformos funkcijomis, privalo pateikti pranešimą apie užduoties atlikimą. Jeigu Reikia Bus Darbuotojas pateikia pranešimą apie tam tikros Paskelbtos Užduoties atlikimą, bet nepateikia atitinkamų prekių ar paslaugų, tai yra laikoma esminiu šios Sutarties pažeidimu. Jeigu jis/ji vis dar vykdo prekės tiekimą, Reikia Bus Darbuotojas neprivalo pateikti pranešimo apie užduoties atlikimą iki to laiko, kai prekė iš tikrųjų yra pristatoma Darbdavio nurodytu adresu.
2.12. Kai tik Reikia Bus Darbuotojas pateikia atitinkamas prekes ar paslaugas, kaip tai nurodyta Užduoties Sutartyje, ir paskelbia pranešimą apie tam tikros Paskelbtos Užduoties atlikimą, Darbdavys, naudodamasis Reikia Bus Platformos funkcijomis, privalo pervesti sutartą užmokestį už prekes ar paslaugas Reikia Bus Darbuotojui. Jeigu Reikia Bus Darbuotojas atitinkamas prekes ar paslaugas pateikė taip, kaip to reikalaujama Užduoties Sutartyje, taip pat paskelbė pranešimą apie tam tikros Paskelbtos Užduoties atlikimą, tačiau iš Darbdavio sutarto užmokesčio negavo, tai yra laikoma esminiu šios Sutarties pažeidimu.
2.13. Kai tik Darbdavys atsiskaito už darbą, Reikia Bus Darbuotojui iš Deponavimo Sąskaitos sumokamas užmokestis už darbą, iš kurio išskaičiuojami tam tikri mokesčiai, išvardinti Aptarnavimo Mokesčių Sąraše ir aprašyti žemiau pateikiamoje Mokesčių dalyje („Aptarnavimo Mokesčiai“).
2.14. Kai tik transakcija yra įvykdoma, tiek Reikia Bus Darbuotojas, tiek ir Darbdavys yra aktyviai skatinami pateikti atsiliepimus apie Reikia Bus paslaugą, naudojantis bet kuria Reikia Bus Platformos atsiliepimų funkcija. Laikas nuo laiko Reikia Bus susisieks su Jumis ir primins, kad dar nesate pateikę atsiliepimų apie Reikia Bus paslaugą.
2.15. Kai kada Reikia Bus Platformoje gali būti naudojama vietos nustatymo/žemėlapio principu paremta funkcija. Reikia Bus Platforma gali atskleisti Darbdavių ir Reikia Bus Darbuotojų buvimo vietą Reikia Bus Platformoje naršantiems asmenims. Kiekvienas Darbdavys bus paprašytas nurodyti gatvę ir priemiestį, kuriame reikia atlikti paslaugą ar pristatyti prekę. Darbdaviui Paskelbtoje Užduotyje ar kituose viešuose Reikia Bus Platformos pranešimuose niekuomet nederėtų atskleisti asmeninių duomenų, tokių kaip Darbdavio vardas ir pavardė, namo numeris, telefono numeris ar elektroninio pašto adresas.
2.16. Kai kada Reikia Bus gali Reikia Bus Platformoje naudoti funkciją „Pasamdyk mane“, kuri suteikia galimybę Reikia Bus Vartotojams, naršantiems kitų Vartotojų profilius, pateikti užklausas apie daiktus ar paslaugas, kurioms atlikti reikalingi tam tikri gebėjimai, reputacija bei kitos tam tikro Vartotojo profilio savybės. Tokiu atveju Reikia Bus Vartotojui, kuriam Darbdavys norėtų pateikti pasiūlymą, automatiškai bus išsiųstas pranešimas, informuojantis apie (i) naujai Paskelbtą Užduotį ir kad (ii) Darbdavys Pasiūlymą pristatyti prekes ar teikti paslaugas norėtų pateikti tam konkrečiam asmeniui. Nepaisant to, toks Vartotojas, prieš tapdamas Paskelbtos Užduoties Reikia Bus Darbuotoju, neįgis jokių išskirtinių teisių ir turės laikytis įprastos pasiūlymų teikimo procedūros.

3. MOKĖJIMO SISTEMA IR DEPONAVIMO SĄSKAITA
3.1. Reikia Bus, mokėjimo paslaugoms teikti, gali naudotis atitinkamo subjekto ar trečiosios šalies teikėjo, veikiančio Darbdavio ir Reikia Bus Darbuotojo vardu kaip mokėjimo tarpininkas bei deponavimo įgaliotinis („Deponavimo Paslaugų Teikėjas“), paslaugomis.
3.2. Pirkdami ar paduodami daiktus arba paslaugas, naudojantis Reikia Bus Paslaugomis, Jūs sutinkate laikytis Deponavimo Paslaugų Teikėjo Privatumo Politikos, kurią galite rasti adresu http://promisepay.com/privacy, ir tuo pačiu sutinkate bei leidžiate Reikia Bus ir Deponavimo Paslaugų Teikėjui dalintis informacija ir mokėjimo instrukcijomis, kurias pateikiate abiems subjektams, tiek, kiek reikia, kad galėtų įvykti transakcija su trečiosios šalies paslaugų teikėju(-ais). Registruodamiesi ir sukurdami paskyrą Reikia Bus sistemoje Jūs sutinkate laikytis Deponavimo Paslaugų teikėjo nustatytų sąlygų ir nuostatų, skelbiamų adresu http://promisepay.com/seller_agreement. Reikia Bus patvirtina, kad Deponavimo Paslaugų Teikėjo siūlomos paslaugos yra Trečiosios Šalies Paslaugos ir jos atitinka toliau pateikiamas Trečiosios Šalies Paslaugų teikėjui keliamas Sąlygas.

4. TREČIOSIOS ŠALIES PASLAUGOS
4.1. Kai kada Reikia Bus gali Reikia Bus Platformoje naudoti Trečiosios Šalies siūlomų paslaugų reklamas ir pateikti nuorodas į tas paslaugas („Trečiosios Šalies Paslaugos“). Reikia Bus šių Trečiosios Šalies paslaugų neteikia.
4.2. Trečiosios Šalies Paslaugos siūlomos Jums, laikantis trečiosios šalies pateiktų sąlygų ir nuostatų. Trečiosios Šalies Paslaugos gali būti reklamuojamos Reikia Bus Platformoje kaip patogi priemonė tiems Vartotojams, kuriuos domina Trečiosios Šalies Paslaugos ar tiems, kurie nori jomis pasinaudoti.
4.3. Jeigu nuspręsite bendradarbiauti su bet kuriuo Trečiosios Šalies Paslaugų teikėju, sutartis bus sudaroma tiesiogiai tarp Jūsų ir Trečiosios Šalies Paslaugų teikėjo.
4.4. Reikia Bus nepriima jokių nusiskundimų ir neteikia garantijų dėl Trečiosios Šalies teikiamų paslaugų. Jei norite prisidėti prie Reikia Bus Platformos tobulinimo, galite informuoti mus apie bet kokias problemas, su kuriomis susiduriate naudodamiesi Trečiosios Šalies Paslaugomis, rašydami mums adresu: info@reikiabus.lt.

5. DRAUDIMAS
5.1. Reikia Bus gali savo Vartotojams pasiūlyti galimybę gauti Reikia Bus Vartotojo draudimą. Visas tokio tipo draudimo paslaugas teikia trečioji šalis. Prašymas suteikti tokį trečiosios šalies teikiamą draudimą ir visos sąlygos bei nuostatos pateiktos adresu Reikia Bus.lt/draudimas. Reikia Bus patvirtina, kad visos draudimo sutartys priklauso Trečiosios Šalies Paslaugoms ir atitinka kitas sąlygas, pateiktas Trečiosios Šalies Paslaugų dalyje.
5.2. Reikia Bus neteigia, kad draudimas, teikiamas per Reikia Bus Platformą, yra adekvatus ar tinkamas kiekvienam Vartotojui. Kiekvienas Vartotojas pats privalo nuspręsti ar papildomas draudimas (pavyzdžiui kompensacinis darbuotojų draudimas) yra reikalingas.

6. TAPATYBĖS PATIKRA
6.1. Reikia Bus taip pat gali nauduoti įvairias priemones, kurios padėtų Reikia Bus Vartotojams patikrinti kitų Reikia Bus Platformos Vartotojų tapatybę („Tapatybės Patikros Paslaugos“). Šiomis priemonėmis gali būti tikrinamas mobilaus telefono numeris, mokėjimo informacija, „Rekomendacijų“ funkcija (suteikianti Reikia Bus Paslaugos Vartotojui galimybę prašyti kitų Vartotojų paskelbti informacijos patvirtinimą, tokiu būdu patvirtinant informaciją apie kitą Vartotoją) ir integracija su socialiniais tinklais, tokiais kaip „Facebook“, „Twitter“ bei „Linked In“.
6.2. Jūs sutinkate, kad Reikia Bus Tapatybės Patikros Paslaugos gali veikti nevisai tinkamai, nes visos Reikia Bus Paslaugos paremtos Vartotojų pateikta informacija.
6.3. Už tapatybės patikrą atsako patys Reikia Bus Platformos Vartotojai ir Reikia Bus neprisiima jokios atsakomybės dėl Reikia Bus Tapatybės Patikros Paslaugos.
6.4. Reikia Bus Platformoje, Vartotojų iniciatyva, taip pat gali būti naudojama atsiliepimų sistema, kuria būtų siekiama padėti įvertinti Reikia Bus Vartotoją(-jus).
6.5. Reikia Bus Paslaugoms priklausančios Tapatybės Patikros Paslaugos bet kuriuo metu gali būti modifikuotos.

7. TEISĖ Į REGISTRACIJĄ
7.1. Reikia Bus paskyra gali būti sukurta tik individualaus asmens vardu. Tačiau Reikia Bus Vartotojas, kuris registruojasi kaip Reikia Bus Darbuotojas ar Darbdavys, „paskyros aprašymo“ laukelyje gali nurodyti, kad jis/ji atstovauja verslo subjektą (taip pat ir bendrovę).
7.2. Tam, kad galėtumėte kurti, apskaityti ir naudoti Reikia Bus Paslaugas, Jūs privalote būti tinkamo amžiaus teisiškai įpareigojančioms sutartims, pagal taikomus įstatymus, sudaryti. Nepilnamečiams asmenims Reikia Bus Paslaugos neteikiamos. Jeigu Jūs neatitinkate keliamų reikalavimų, negalite naudotis mūsų paslaugomis.
7.3. Užsiregistravę Reikia Bus sistemoje, privalote rūpintis savo Reikia Bus paskyra. Jūs privalote visapusiškai saugoti (neleisti kitiems naudotis jūsų paskyra, neleisti paskyros perkelti arba parduoti ar parduoti tik paties paskyros turinio kitam asmeniui) savo paskyrą (taip pat stebėti atsiliepimus bei saugoti jums priskirtą Vartotojo identifikacinį numerį).
7.4. Reikia Bus gali neleisti asmeniui užsiregistruoti ar susikurti paskyros Reikia Bus sistemoje, taip pat, savo absoliučia nuožiūra, gali atšaukti ar sustabdyti bet kokią aktyvią paskyrą.

8. VARTOTOJO ĮSIPAREIGOJIMAI
8.1. Visuomet sutinkate:
(a) laikytis šios Sutarties (taip pat ir visų nustatytų Reikia Bus Taisyklių) ir visų Jums taikomų įstatymų bei nuostatų;
(b) Reikia Bus Platformoje skelbti tik tikslią informaciją;
(c) tiksliai ir tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus kitiems Reikia Bus Vartotojams taip, kaip nurodyta Užduoties Sutartyje, ir Reikia Bus taip, kaip nurodyta šioje Sutartyje;
(d) neleisti skelbti bet kokio Reikia Bus Platformos turinio (tiek pateikto Reikia Bus, tiek ir trečiosios šalies Vartotojo) be išankstinio Reikia Bus sutikimo trečiosios šalies svetainėse ar kitais verslo tikslais; ir
(e) užtikrinti, kad esate susipažinęs su visais Jums, kaip Darbdaviui ar Reikia Bus Darbuotojui, taikomais įstatymais ir Reikia Bus Platformos naudojimo sritimi(-is). 
8.2. Draudžiama Reikia Bus Platformą naudoti neteisėtais ar amoraliais tikslais.
8.3. Garantuojate Reikia Bus, kad sutinkate naudotis neapribota, pasauline, nemokama licencija, sutinkate reprodukuoti, modifikuoti ir pritaikyti bet kokį turinį ir bet kokią informaciją, paskelbtą Reikia Bus Platformoje, tam, kad ta medžiaga ar informacija galėtų būti patalpinta Reikia Bus Platformoje, kitais galimais Reikia Bus Paslaugos teikimo bei bendrais Reikia Bus tobulinimo tikslais, kaip numatyta šioje Sutartyje.
8.4. Reikia Bus Platformoje draudžiama skelbti bet kokią informaciją, kuri potencialiai ar faktiškai, visais įmanomais būdais galėtų būti žalinga Reikia Bus ar bet kuriam kitam asmeniui. Vartojama sąvoka „Žala“ apima ekonominį nuostolį, kurį patirs ar kurį gali patirti Reikia Bus, tačiau juo neapsiriboja. Jūsų Reikia Bus pateikiama informacija, neapribota šios Sutarties sąlygų, privalo būti nauja ir atnaujinama bei:
(a) negali būti melaginga, netiksli, klaidinanti ar apgaulinga;
(b) negali būti apgavikiška ar kviečianti įsigyti klastotes ar vogtus daiktus;
(c) negali pažeisti trečiosios šalies autorystės teisės, patento, prekės ženklo savininko teisių, prekybos paslapties ar kitų nuosavybės ar intelektinės nuosavybės, viešumo, konfidencialumo ar privatumo teisių;
(d) negali pažeisti jokio taikomo įstatymo, statuto, potvarkio ar reglamento (apimant ir eksporto ir importo kontrolės reglamentavimą, klientų apsaugą, nesąžiningą konkurenciją, baudžiamąją teisę, antidiskriminacinius ir prekybos veiklos/sąžiningos prekybos įstatymus, bet jais neapsiribojant);
(e) negali būti juodinanti, šmeižikiška, grasinanti ar įžeidžianti;
(f) negali būti nepadori ar, Reikia Bus išskirtine ir absoliučia nuožiūra, netinkamai ar neteisėtai pateikta, apimanti nepadorius, netinkamus ar neteisėtus vaizdus, bet jais neapsiribojanti;
(g) negali būti sudaryta iš kenksmingo kodo, kenksmingų duomenų ar instrukcijų rinkinių, kurie sąmoningai ar nesąmoningai keltų žalą ar trikdytų Reikia Bus Platformos numatytąją funkciją, apimant ir virusus, Trojos arklius, kirminus, uždelsto veikimo virusus (time bombs), automatiškai pranešimus šalinančius virusus (cancelbots), „Velykų kiaušinius“ (Easter eggs) ar kitas kompiuterių programavimo programas, kurios galėtų pažeisti, modifikuoti, ištrinti, kelti žalą ir trikdyti, slapta ar be leidimo užkirsti prieigą prie sistemos, duomenų ar asmeninės informacijos bei nusavinti išvardintus dalykus, bet jomis neapsiribojant.
8.5. Jums turi būti suteikta teisė parduoti prekes ir teikti paslaugas kaip to reikalaujama Užduoties Sutartyje bei teisė dirbti ES. Privalote vykdyti mokestines prievoles, susijusias su užmokesčiu, gautu sudarius Užduoties Vykdytojo Sutartį.
8.6. Sudarę Užduoties Sutartį per Reikia Bus Platformą, sukuriate teisiškai privalomą sutartį su kitu Reikia Bus Vartotoju, išskyrus atvejus, kai tokį susitarimą draudžia įstatymas ar ši Sutartis (taip pat ir Reikia Bus Taisyklės). Jeigu nesutinkate laikytis įsipareigojimų kitam Vartotojui, kaip tai numatyta Užduoties Sutartyje, turite teisę įsipareigoti dar kitam Vartotojui. Jei kitas Vartotojas nesilaiko jus saistomų įsipareigojimų, už teisės aktų tam Vartotojui pritaikymą esate atsakingi Jūs, o ne Reikia Bus.

9. MOKESČIAI
9.1. Už registraciją ir paskyros sukūrimą Reikia Bus aplinkoje mokėti nereikia. Darbdaviui mokesčiai už Paskelbtas Užduotis nėra taikomi. Reikia Bus Vartotojui už peržiūrėtą turinį Reikia Bus Platformoje, įskaitant ir peržiūrėtas Paskelbtas Užduotis, mokesčiai taip pat nėra taikomi.
9.2. Jeigu Darbdavys priima Jūsų pasiūlymą, Jūs sutinkate, kad iš sutarto užmokesčio būtų išskaičiuoti Aptarnavimo Mokesčių Sąraše išvardinti mokesčiai, kurie bus sumokėti Reikia Bus (ar jų įgaliotajam agentui). Mokesčiai yra įskaičiuoti į darbo užmokestį („Aptarnavimo Mokesčiai“).
9.3. Aptarnavimo mokesčiai išskaičiuojami ir sumokami Reikia Bus tada, kai sutartas užmokestis iš Deponavimo Sąskaitos pervedamas Reikia Bus Vartotojui.
9.4. Kad viskas vyktų skaidriai, Aptarnavimo Mokesčiai yra apskaičiuojami atsižvelgus į tai, kokio dydžio užmokestį Reikia Bus Darbuotojas pageidauja gauti iš Darbdavio už suteiktas paslaugas ar parduotas prekes. Tai reiškia, kad jeigu Darbdavys reikalauja Reikia Bus Darbuotojo patirti išlaidas už užduoties įvykdymą (pavyzdžiui, jeigu yra skiriama užduotis nupirkti maisto produktų, Reikia Bus Darbuotojas gali sutikti su sąlyga už nupirktus maisto produktus sumokėti iš anksto, tuomet išlaidas padengtų Darbdavys), patirtos išlaidos nebus priskiriamos prie Aptarnavimo Mokesčių.
9.5. Jeigu Reikia Bus Darbuotojas sutinka sumokėti tam tikrus mokesčius, kurie būtini priskirtai užduočiai įvykdyti, už tai, kad tokius mokesčius padengtų Darbdavys, yra atsakingas pats Reikia Bus Darbuotojas. Reikia Bus nėra atsakingas už jokių išlaidų, kurias turi padengti Darbdavys, apmokėjimą. Patariame Reikia Bus Darbuotojams nesutikti patirti jokių išlaidų, kurių reikalauja ir kurias iš anksto turi apmokėti Darbdavys, nebent Reikia Bus Darbuotojas yra tikras, kad Darbdavys iš karto padengs išlaidas.
9.6. Laikas nuo laiko Reikia Bus gali keisti Aptarnavimo Mokesčius ir sąlygas, taikomas mokesčiams. Bet koks su Aptarnavimo Mokesčiais susijęs pokytis galioja keturiolika (14) dienų nuo tos dienos, kai Reikia Bus informuoja Jus apie tą pokytį, atsiųsdama pranešimą į jūsų Reikia Bus paskyrą.
9.7. Reikia Bus savo nuožiūra gali nuspręsti laikinai pakeisti Aptarnavimo Mokesčius arba jų mokėjimo sąlygas. Pranešimas, informuojantis apie laikinus pokyčius, taip pat bus išsiųstas į jūsų Reikia Bus paskyrą.
9.8. Visi mokesčiai, mokami Reikia Bus remiantis Neišimtinėmis Sąlygomis (pateikta žemiau), yra neatšaukiami ir negrąžinami.
9.9. Jeigu Reikia Bus pristato naują paslaugą Reikia Bus Platformoje, mokesčiai, taikomi tai paslaugai, yra mokami nuo paslaugos įvedimo pradžios ir yra pridedami prie šioje Sutartyje aptartų „Aptarnavimo Mokesčių“.
9.10. Toje vietoje, kur Reikia Bus Darbuotojas parduoda prekes ar teikia paslaugas, Reikia Bus Darbuotojas, remiantis Užduoties Vykdytojo Sutartimi, negali iš Darbdavio prašyti Paslaugos Aptarnavimo Mokesčių, kurie padidintų sutartą darbo užmokestį už parduotas prekes ar suteiktas Paslaugas.

10. UŽDUOČIŲ SKELBIMAS IR PASIŪLYMŲ TEIKIMAS
10.1. Tam, kad Paskelbtą Užduotį Reikia Bus galėtų priimti, turi būti nurodyta ši informacija:
(a) Galutinis terminas: galutinis užduoties ar prekių pristatymo terminas;
(b) Kaina: užmokestis, kurį Darbdavys yra pasiruošęs sumokėti už prekes ar reikalingas paslaugas: ir
(c) Aprašas: prekių ar paslaugų apibūdinimas.
10.2. Į Aptarnavimo Mokesčius neįtraukti mokesčiai, kurie gali būti susiję su Trečiosios Šalies Paslaugos Teikėjais. Visi Trečiosios Šalies Paslaugos mokesčiai privalo būti sumokėti vadovaujantis atskira sutartimi, sudaryta su Trečiosios Šalies Paslaugos teikėju.
10.3. Prie privalomos informacijos, aprašytos skirsnyje 10.1, Darbdavys gali nuspręsti nurodyti papildomas sąlygas, kurias jis/ji nori taikyti transakcijai.
10.4. Darbdaviai privalo išsamiai ir tiksliai aprašyti paslaugą ar prekes ir privalo įtraukti visas pardavimo ar teikimo sąlygas, kurių turėtumėte laikytis. Taip pat privaloma nurodyti bet kokią informaciją, kurią pateikti reikalauja teisės aktai. Paskelbtos Užduotys gali būti tik tekstinės. Jums privalo būti suteikta juridinė teisė naudoti savo paskelbtą turinį. Reikia bus gali savo nuožiūra pašalinti Paskelbtą Užduotį be jokios konkrečios priežasties.
10.5. Prieš Darbdaviui priimant Reikia Bus Darbuotojo pasiūlymą, visa Darbdavio ir Reikia Bus Vartotojo(-ų) korespondencija nuo Pasiūlymo iki prekės ar paslaugos pateikimo yra matoma kitiems Reikia Bus Vartotojams, taip pat ir kitiems vartotojams, besinaudojantiems internetu. Visi Reikia Bus Platformos Vartotojai, bendraudami pasiūlymų teikimo etape, privalo būti atsargūs ir negali atskleisti jokios privačios kontaktinės informacijos, tokios kaip vardas ir pavardė, telefono numeris ar elektroninio pašto adresas.
10.6. Teikdamas Pasiūlymą Reikia Bus Darbuotojas sutinka pateikti tam tikras prekes ar teikti tam tikras paslaugas per tam tikrą laiko tarpą, laikantis Paskelbtoje Užduotyje nustatytų sąlygų ir nuostatų (išskyrus atvejus, kai Reikia Bus Darbuotojas ir Darbdavys susitaria keisti nustatytą laiko tarpą ar nustatytas sąlygas ir nuostatas. Tokiu atveju Reikia Bus Darbuotojas privalo pateikti prekes ar teikti paslaugas per derybų metu nustatytą laiko tarpą ir laikytis sutartų sąlygų bei nuostatų).
10.7. Kai tik Darbdavys priima Reikia Bus Darbuotojo pateiktą pasiūlymą kaip tai skelbiama 2.6. skirsnyje, derybos Reikia Bus Platformoje, susijusios su tam tikros prekės pristatymo ar tam tikrų paslaugų teikimo sąlygomis ir nuostatomis, vykti nebegali. Jeigu Darbdaviui priėmus pasiūlymą iš Reikia Bus Darbuotojo Reikia Bus Darbuotojas ir Darbdavys nori susitarti dėl kainos ar užduoties atlikimo termino (pavyzdžiui, jeigu Darbdavys nėra patenkintas Reikia Bus Darbuotojo darbo kokybe), jie gali naudotis Reikia Bus asmeninių pranešimų sistema. Visais kitais atvejais panašios derybos (taip pat ir ginčų sprendimas) privalo vykti ne Reikia Bus Platformoje.
10.8. Jeigu Reikia Bus Vartotojas, Reikia Bus Darbuotojas ar Darbdavys nori pareikšti nusiskundimą dėl tam tikrų komentarų, pateiktų Reikia Bus Platformoje, tai padaryti galima naudojantis „Pranešimo“ funkcija, kurią tam tikru metu galima rasti Reikia Bus Platformoje, arba, pasinaudojus Reikia Bus Platformoje pateikta kontaktine informacija, galima Reikia Bus informuoti elektroniniu laišku.
10.9. Darbdaviai gali nuspręsti nesutikti nė su vienu gautu Pasiūlymu, taip pat nėra reikalaujama sutikti su pačios mažiausios vertės Pasiūlymu. Darbdaviai, vadovaudamiesi 2.6. skirsniu, prieš sutikdami su bet kurio Reikia Bus Darbuotojo pateiktu pasiūlymu gali atšaukti Paskelbtą Užduotį.
10.10. Reikia Bus Vartotojas ar Reikia Bus Darbuotojas nėra įsipareigojęs pateikti Pasiūlymą Paskelbtai Užduočiai.

11. ATSILIEPIMAI
11.1. Reikia Bus pasilieka teisę bet kuriuo metu sustabdyti arba panaikinti jūsų paskyrą, jeigu Reikia Bus, savo absoliučia nuožiūra, kyla susirūpinimas dėl atsiliepimų, pateiktų apie Jus, arba Reikia Bus laiko jūsų atsiliepimų vertinimą problematišku kitų Reikia Bus Vartotojų atžvilgiu.
11.2. Siekdami, kad Reikia Bus Platforma nuolat tobulėtų, prašome informuoti mus apie bet kokias problemas, su kuriomis susiduriate naudodamiesi Trečiosios Šalies Paslauga, rašydami mums adresu info@reikiabus.lt.

12. ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS
12.1. Reikia Bus, kiek tai leidžiama pagal įstatymus, aiškiai atsisako prisiimti bet kokią atsakomybę už bet kokios rūšies ir pobūdžio praradimą ar padarytą žalą (faktinę, specifinę, tiesioginę, netiesioginę ar šalutinę), žinomą ir nežinomą, įtariamą ir neįtariamą, atskleistą ar neatskleistą (taip pat ir, be išimties, patirtą praradimą ar žalą, susijusią su pateiktos informacijos netikslumu ar pateiktų prekių ar teiktų paslaugų nevisišku atitikimu), kylančią iš ar iš dalies susijusią su transakcija tarp Darbdavių ir Reikia Bus Darbuotojų, išskyrus atsakomybę, susijusią su numatytų sąlygų nesilaikymu, laidavimu ar garantija, taip pat ir 2010 m. Konkurencijos ir vartotojų aktu (Cth), kurio pašalinimas iš sutarties prieštarautų statutui ar kurią nors iš šios Sutarties dalių paverstų negaliojančia („Neišimtinė Sąlyga“).
12.2. Reikia Bus, tiek, kiek tai leidžiama pagal įstatymus, aiškiai atsisako prisiimti bet kokią atsakomybę už bet kokios rūšies ir bet kokio pobūdžio praradimą ar padarytą žalą (faktinę, specifinę, tiesioginę, netiesioginę ar šalutinę), žinomą ir nežinomą, įtariamą ir neįtariamą, atskleistą ar neatskleistą (taip pat ir, be išimties, patirtą praradimą ar žalą, susijusią su pateiktos informacijos netikslumu ar pateiktų prekių ar teiktų paslaugų nevisišku atitikimu), kylančią iš, ar iš dalies susijusią su transakcija tarp Darbdavio ir Trečiosios Šalies Paslaugos Teikėjo, išskyrus atsakomybę, susijusią su bet kurios Neišimtinės Sąlygos nevykdymu.
12.3.Reikia Bus atsakomybė bet kuriam šios paslaugos Vartotojui apsiriboja bendra Vartotojo sumokėtų mokesčių Reikia Bus subjektui per dvylikos mėnesių laikotarpį iki įvykstant įvykiui, už kurį atsakomybė tektų Reikia Bus, suma, išskyrus atsakomybę, susijusią su bet kurios Neišimtinės Sąlygos nevykdymu.
12.4. Reikia Bus atsakomybė Jums už neįvykdytą vieną iš Neišimtinių Sąlygų (kitokių nei Neišimtinė Sąlyga, kuri pagal įstatymus negali būti apribota) yra apribojama, mūsų nuožiūra, visiems, kurie papildė prekę, atliko jos remontą ar sumokėjo mokestį už prekės papildymą, pakeičiant ar remontuojant prekę pažeidė nuostatas arba dar kartą papildžius prekę ar dar kartą sumokėjus užmokestį už prekės papildymą pažeidė paslaugų teikimo nuostatas.

13. TRANSAKCIJŲ NEVYKDYMAS
13.1. Jeigu Jūs, būdami Reikia Bus Darbuotoju arba Darbdaviu, neįvykdote transakcijos ir neturite tam teisiškai pateisinamos priežasties, tokiu atveju, be to, kad laikantis šioje Sutartyje (taip pat ir Reikia Bus Taisyklėse) numatytų Reikia Bus teisių, grėstų Vartotojo paskyros sustabdymas (laikinas ar neribotas) arba panaikinimas, Jūs taip pat rizikuotumėte pažeisti savo įsipareigojimus Reikia Bus ir Reikia Bus Darbuotojui ar Darbdaviui, su kuriuo vykdote transakciją laikydamiesi Užduoties Sutarties.

14. PRIVATUMAS
14.1. Reikia Bus Privatumo Politika, kurią galite rasti adresu Reikia Bus.lt/privatumas, taikoma visiems Vartotojams ir yra šios Sutarties sudėtinė dalis. Naudodamiesi Reikia Bus Platforma patvirtinate, jog duodate sutikimą ir leidžiate rinkti, naudoti ir atskleisti savo asmeninę informaciją, laikantis nustatytos Reikia Bus Privatumo Politikos.
14.2. Trečiosios Šalies Paslaugos teikėjai teikia paslaugas, vadovaudamiesi savo Privatumo Politika. Prieš sutikdami įsigyti paslaugą iš trečiosios šalies, Jūs privalote peržiūrėti jų paslaugos teikimo sąlygas, taip pat ir privatumo politiką, ir su jomis sutikti.

15. GARANTIJOS NESUTEIKIMAS
15.1. Reikia Bus paslauga teikiama „tokia, kokia yra“, nesuteikiant jokios garantijos ar nenustatant jokių papildomų, konkrečių ar numatytų sąlygų, išskyrus atsakomybę, susijusią su Neišimtine Sąlyga. Mes ir mūsų tiekėjai atsisakome teikti nuosavybės, komercinės naudos, konkrečios paskirties atitikimo ir teisių pažeidimų nebuvimo garantiją tiek, kiek tai leidžiama pagal įstatymus.

16. SUTARTIES PAKEITIMAI
16.1. Reikia Bus laikas nuo laiko gali keisti šią Sutartį ir/arba jos Taisykles (bei atnaujinti Reikia Bus svetainėje pateikiamus puslapius). Esant tokiems pasikeitimams Reikia Bus į Jūsų Reikia Bus paskyrą atsiųs apie tai informuojantį pranešimą. Prašome reguliariai tikrinti savo paskyrą.
16.2. Visi sąlygų pasikeitimai automatiškai galios dar 30 dienų nuo pirminio pranešimo gavimo dienos, jei šioje Sutartyje, Taisyklėse ar kituose Jus informuojančiose pranešimuose nenumatyta kitaip. Kiekvieną kartą bet kuriuo būdu naudodamiesi Reikia Bus Platforma pasibaigus 30 dienų ar kitokios trukmės laikotarpiui, apie kurį Jums buvo pranešta, Jūs patvirtinate, jog esate susipažinę su Sutartyje (taip pat ir Taisyklėse) atliktais pakeitimais ir taip pat patvirtinate, jog sutinkate laikytis pasikeitusių Sutarties sąlygų.
16.3. Jeigu nepritariate bet kokiems šios Sutarties pakeitimams (arba mūsų nustatytų Taisyklių pakeitimams), privalote panaikinti savo paskyrą ir daugiau nesinaudoti Reikia Bus Paslaugomis. Šioje Sutartyje išvardintos sąlygos ir nustatytos Reikia Bus Politikos Taisyklės gali būti keičiamos tik gavus ranka rašytą dokumentą, pasirašytą Jūsų ir Reikia Bus, jei to nėra aiškiai nurodyta ar numatyta šioje Sutartyje.

17. ĮSTAIGOS NEBUVIMAS
17.1. Sudarius šią sutartį neįsteigiama jokia įstaiga, bendrovė ar bendroji įmonė ir nesukuriami darbdavio-darbuotojo ar kiti panašūs santykiai. Jums nesuteikiami jokie įgaliojimai, galintys apriboti Reikia Bus, su ja susijusių subjektų ar partnerių veiklą. Reikia Bus patvirtina, kad visas Trečiosios Šalies Paslaugas, kurios gali būti reklamuojamos Reikia Bus paslaugoje, teikia tik Trečiosios Šalies Teikėjai. Reikia Bus aiškiai atsisako bet kokios atsakomybės už Jūsų bet kokiu būdu patirtą praradimą ar žalą dėl Trečiosios Šalies Paslaugos vykdymo arba nevykdymo tiek, kiek tai leidžiama pagal įstatymus.

18. PRANEŠIMAI
18.1. Pranešimai, jei nenurodyta kitaip, privalo būti siunčiami paprastu registruotu laišku arba elektroniniu paštu Reikia Bus kontaktiniu adresu, skelbiamu Reikia Bus Platformoje, arba Reikia Bus Vartotojo kontaktiniu adresu, pateiktu registracijos metu. Pranešimas laikomas gautu:
(a) siunčiant elektroniniu paštu – praėjus 24 valandoms po elektroninio laiško išsiuntimo, išskyrus atvejus, kai Darbdavys gauna informacinį pranešimą, jog elektroninio pašto adresas yra neteisingas ar elektroninio laiško pristatyti neįmanoma, ir
(b) už siunčiamą laišką sumokėjus iš anksto – praėjus trims Darbo dienoms nuo išsiuntimo datos arba septyniolikai Darbo dienų nuo išsiuntimo datos, jei laiškas gaunamas ne Airijos teritorijoje arba siunčiamas ne iš Airijos teritorijos. Šiame skirsnyje vartojama sąvoka „Darbo diena“ nurodoma diena, kai bankai Airijoje vykdo bendrąją veiklą, išskyrus šeštadienius, sekmadienius ar valstybines šventes.
(c) Pranešimai, susiję su Trečiosios Šalies Paslauga, privalo būti siunčiami Trečiajai Šaliai, kaip tai numatyta Trečiosios Šalies Paslaugos Teikėjo sąlygose ir nuostatose.

19. TARPININKAVIMAS IR GINČŲ SPRENDIMAS
19.1. Reikia Bus ragina stengtis ginčus (taip pat ir pretenzijas dėl pinigų ar mokesčių grąžinimo) su kitais Reikia Bus Vartotojais spręsti tiesiogiai. Reikia Bus gali suteikti prieigą prie trečiosios šalies ginčų sprendimo paslaugos („Trečiosios Šalies Ginčų Sprendimo Paslauga“). Jeigu ši paslauga jau yra teikiama, prašymą suteikti Trečiosios Šalies Ginčų Sprendimo Paslaugą gali teikti abi šalys, jei joms nepavyksta išspręsti ginčo tiesiogiai. Trečiosios Šalies Ginčų Sprendimo Paslaugos sąlygas ir nuostatas galite rasti adresu [http://promisepay.com/seller_agreement.]. Reikia Bus patvirtina, kad Trečiosios Šalies Ginčų Sprendimo Paslauga priklauso Trečiosios Šalies Paslaugoms, kurios teikiamos atsižvelgiant į kitas sąlygas, išdėstytas Trečiosios Šalies Paslaugos teikimo nuostatose. Mokesčių, numatytų Trečiosios Šalies Ginčų Sprendimo sąlygose ir nuostatose už Trečiosios Šalies Ginčų Sprendimo Paslaugą, sumokėjimą atsakingi patys Vartotojai.
19.2. Ginčai, susiję su Trečiosios Šalies Paslaugos Teikėju, privalo būti sprendžiami laikantis ginčų sprendimo proceso, numatyto Trečiosios Šalies Paslaugos Teikėjo sąlygose ir nuostatose.
19.3. Jeigu norite pareikšti nusiskundimą Reikia Bus Paslauga, prašome susisiekti su mumis elektroniniu paštu info@reikiabus.lt

20. PANAIKINIMAS
20.1. Panaikinti paskyrą ir nutraukti šią Sutartį gali bet kuri šalis, bet kuriuo metu ir dėl bet kokios priežasties.
20.2. Šios Sutarties nutraukimas niekaip nepaveikia tarp Reikia Bus Vartotojų sudarytos Užduoties Sutarties. Sudarę Užduoties Sutartį privalote laikytis Užduoties Sutartyje numatytų sąlygų, taip pat, taip, kaip numatyta, privalote tiekti prekes ar teikti paslaugas ar sumokėti kainą.
20.3. Trečiosios Šalies Paslaugos teikiamos vadovaujantis Trečiosios Šalies Paslaugos teikėjo numatytomis sąlygomis ir nuostatomis.
20.4. 9 skyrius (Mokesčiai), 12 skyrius (Atsakomybės apribojimas) ir 19 skyrius (Tarpininkavimas ir ginčų sprendimas) dalys, taip pat bet kokios sąlygos, kurios būtų taikomos dėl savo pobūdžio, vis tiek galiotų net ir nutraukus šią Sutartį arba pasibaigus šios Sutarties galiojimo terminui.

21. BENDROSIOS SĄLYGOS IR NUOSTATOS
21.1. Šią Sutartį reglamentuoja Airijos teisės aktai. Jūs ir Reikia Bus paklūsta išimtinei Dublino teismų, esančių Airijoje, jurisdikcijai.
21.2. Šios Sutarties nuostatos yra atskiriamos. Jeigu kurios nors iš šios Sutarties nuostatų yra laikomos negaliojančiomis ar nevykdytinomis, tokios nuostatos gali būti pašalintos, o likusios bus laikomos vykdytinomis.
21.3. Šią sutartį Reikia Bus gali būti priskirti trečiajai šaliai ar pakeisti pagal trečiosios šalies nuostatas be jūsų sutikimo.  
21.4. Šioje Sutartyje, atsižvelgiant į Sutarties dalyką, išdėstomas bendras tarpusavio supratimas ir susitarimas tarp Jūsų ir Reikia Bus.


Patikslinta 2015 m. birželio mėn. © ReikiaBus.lt 2015


APTARNAVIMO MOKESČIŲ SĄRAŠAS

Aptarnavimo mokestis, imamas Darbdaviui sutikus su pasiūlymu, yra lygus 2 € ir yra mokamas Reikia Bus Darbuotojo.